LAS och SAP

Min ångest över den nya LAS-lagen och sättet som Sveriges Kommuner och Landsting befäster orättvisorna förblir. Den nya LAS-lagen har ytterligare splittrat folket. Förutom konflikterna mellan män och kvinnor, svenskar och invandrare har man nu dessutom bäddat för såväl klasskrig som nyfattigdom.

Att Stefan Löfvén, Eva Nordmark och toppen av arbetarrörelsens och näringslivets pyramider inte är oroliga är väl bara väntat och självklart. De riskerar ingenting med sina höga löner och fallskärmar. Det är givetvis de på botten av pyramiden som nu blir utknuffade till utanförskap, fattigdom och ett liv i marginalen.

Handen på hjärtat vet nog även höjdarna att de sålt ut ett stort antal arbetare till vargarna. Allt höjdarna behöver göra är att skriva under ett papper. De tar inga som helst risker själva. Deras löner är skyhöga i alla fall. Att de förstör 100, 1000, 10.000 människors liv är något de tar lätt på. Ungefär som befälhavare i ett krig där bönderna i infantariet blir kanonmat.

Det här avtalet kommer inte att gå att riva upp då det tagit så lång tid att fixa till. Därför sitter vi fast i det.

Fackförbundet Vision tillhör de mer kritiska till avtalet då det rubbat styrkeförhållandet på arbetsmarknaden för långt åt arbetsgivarnas håll.

Socialdemokraternas opinionssiffror har hållits uppe av Covid-19-krisen. Innan pandemin kom höll SD på att gå ikapp och förbi. Att socialdemokratin nu sviker LO och arbetarkollektivet kan kosta dem mer än de anar när pandemin är över. De senaste 10-15 åren har SD tagit för sig av ungdomarna. Det är SD, V och i vissa fall Kd som ger ungdomarna framtidstro. Socialdemokratins ovilja att anpassa sin politik till vad väljarna efterfrågar kan vara olycksbådande.

SAP räddades av pandemin, men frågan är om det bara var tillfälligt? SAP kan inte vara säkra på att nedgången inte fortsätter när pandemin är slut. Den tillfälliga uppgången kanske bara är ett hack i den nedåtgående kurvan?

Ända sedan 9 April har börserna runt om i världen rusat. Men många har stått utanför de nya rikedomarna. Det har varit goda tider för många, men arbetarklassen halkar efter mer och mer.

Känslan av att arbetarpartiet socialdemokraterna klarat krisen och avtalet må firas med både champagne och en lättnades suck. Men det är ytterst tveksamt om den tickande bomben verkligen är desarmerad.

På samma sätt som Kommunals uppgift är att verka för sina medlemmars bästa borde socialdemokratin värna om arbetarklassen. Ett parti som inte tar sina väljares intressen till vara får finna sig i ytterligare nedgångar i opinionen.

Attendo och LAS

Attendo var nöjd med avskaffandet av LAS.

Dagens Industris framsida lyfter fram det historiska avtalet och Stefan Löfvén tycker att avtalet var ett styrkebesked för den svenska modellen.

Modellen framför folket. Modellen över folket

Teori framför pratik. Teori över politik.

Makt över folkets väl och ve.

Och i samma tidning vill du ett gäng ”allmänborgerliga” entreprenörer värna om L och få med L i en valplattform med M och Kd.

Att Attendos Vd Martin Tivéus myser nöjd på bild i Dagens Industri, att han är positiv till överenskommelsen visar att morfarslotteriet kommer att fortsätta. Det är inte bara 90-åringar i Huddinge som kommer att dumpas för vinstintresset utan många, många fler.

Attendos börsvärde är 7-8 miljarder. Att köpa loss det från börsen skulle inte vara något större besvär. Den utgiftsposten är klar om regeringen halverar SIDA:s budget ett år eller om regeringen lyckas förhandla fram en 7-8 miljarder kronor lägre EU-avgift. SD kommer givetvis att vilja spara de pengarna och mer där till på att stoppa invandringen, men oavsett hur utköpet av Attendo går till är det viktigt att det blir ett utköp.

Om aktieägarna blir berövade sina pengar genom en helt vanlig konfiskering skulle det bli alldeleles för upprorisk stämning ute i den liberala pressen. Staten kan börja redan nu, att ge 50 kr per aktie och köpa allihop och ge vården tillbaka till folket istället för det privata vinstintresset kommer i längden bli ofrånkomligt.

Om det inte går borde en arbetarregering värd namnet lägga ned Attendo, avnotera bolaget och helt enkelt sätta alltihop i konkurs. Det vore kanske bättre på lång sikt om vi ska ha ett tryggt och rättvist samhälle för våra äldre.

Om dagens unga säljer sina morföräldrar kommer vi inte att få något värdigt åldrande. Istället kommer de äldre förutsättas ta gift för att inte stå samhället till last.

Sprickan inom LO

Game Over?


Svaren jag fått från mitt nätverk med avskaffandet av LAS är mycket nedslående. Jag känner till sedan länge att Kommunals medlemmar i allt högre grad väljer V, Mp och SD och den här nya dealen lär inte förändra den saken.

Däremot håller jag inte med de som sågar dealen Baudin gjort på alla punkter.
Det känns väldigt hårt att kalla Baudin för en syltrygg, men den omfattningen är nog inte helt långt från känslan Kommunals medlemmar har efter att ha kämpat sig igenom en hel djävla pandemi.

Speciellt inte eftersom flyget fick 10 miljarder och några av de stora vinnarna var familjen bakom Stena. Att en klockmiljonär från Ur och Penn gled fram i lyxbil var bara löken på laxen. Sedan har vi då fjäsket från techjättarna från Damberg, Baylan med flera. Vi har Isabella Lövins alla flygresor.

Under kristen har SD tystats ned, men SD var det enda parti som faktiskt ville ge folket en del av pengarna. SD är också det enda parti som vill höja A-kassan och i Göteborg tycks de vara det enda partiet som vill höja undersköterskornas löner.

Då frågar man sig inte längre bara var SAP håller på med utan också vad V håller på med. Jag har väntat på dagen då starka vänsterkrafter skulle ta avstånd från vänstern och istället lägga sin röst på SD för att få vänstern att få sina ankor i en rak linje. Nu när en kontakt jag har som känner till socialdemokratin utan och innan och ger mig mängder med information som jag tyvärr inte kan publicera på bloggen avslöjar hur absolut avskyvärt det är av LO:s två tunga fack att skrota LAS tror jag absolut vi har all rätt att förbereda oss på att SD blir största parti.

Anders Lindberg från Västra Frölunda är sedan 2018 Aftonbladets politiska chefredaktör. Han har det tunga ansvaret att skydda socialdemokratin och dess värderingar i opinionen. Något han gjort med blandade resultat.

Lena Mellin menade den 4 December 2020 att en tickande bomb desarmerats, och att löntagarna skulle vara glada. Något jag inte håller med om. Först läste jag det som att en tickande bomb hade startats vilket ligger mer i linje med vad jag tror.

Att Lena Mellin tror att allt är över beror mer på hennes ålder och hennes lojalitet mot den demokratiska centralismen. Att dumpa 60-talisterna och 70-talisterna till förmån för unga och friska 90-talister kommer att skapa mycket smärta och fäller kanske avgörandet i nästa val.

Varför skulle de som svikits av SAP och Mp rösta på dem nästa val?

Vem kan lita på Gideonsson efter det här? Vem bryr sig längre om Gideonsson? Varför ska du betala medlemsavgift till ett fack som inte värnar om dig som medlem?

Balansen på arbetsmarknaden har rubbats. Arbetsköparen har blivit starkare och arbetssäljaren svagare. Om du jämför köp och sälj av sex skulle det jämförelsevis innebära stora fördelar för sexköparen framför sexsäljaren.

I båda fallen säljer arbetaren sin kropp.

Kan man verkligen lita på att Gideonsson i en Buick Roadmaster från 1947 tar mänskliga rättigheter på allvar? Eller är veteranbilar viktigare än de gamla och sjuka? Självklart är Gideonsson ingen dålig människa på något sätt. Hon gör sitt bästa. Aftonbladet är kluvet inför hennes uppgift. Ingvar Persson tycker hon fått en bra start. Mellin tycker att hennes förtroende redan fått sig en rejäl törn.

Men som sagt – att avskaffa LAS som tack för kaffet under en global pandemi: Det kan arbetarrörelsen egentligen inte vara nöjda med. Lika lite som Kommunals medlemmar kan vara nöjda med ett fyra-årigt avtal som inte ens täcker inflationen.

Kommer SAP att förändras eller kommer SD att ta över som maktparti? Det står och väger i den frågan och varje opinionsundersökning ger en ny indikation. Ju närmare valdagen vi kommer desto större tyngd har opinionen.

Det är människans livssituation som till slut avgör och ”massans” psykologi är sällan rättvis om den uppfattar att maktens parti har svikit den.

Olja, etik och klimat

Den gröna bubblan

Idag talas det om den gröna, klimatsmarta livsstilen dagligen och stundligen. Uppmärksamheten kring företag, människor och koncept som vill rädda miljön, mänskligheten och naturen är omfattande. Aktierna i solkraft och vindkraft rusar på börsen.

Samtidigt är opinionen allt annat än grön och under ytan använder mänskligheten ungefär lika mycket olja som den alltid har gjort. Koldioxidhalten i atmosfären går inte nedåt utan stadigt uppåt.

De bilparker och motorflottor som finns i Europa och Sverige är tydligt markerade mot oljan. Det är bekvämare så. Alternativ har inte saknats. Redan i början av 1900-talet utvecklades sprit som ett alternativt drivmedel. Men det krävdes ett andra världskrig och akut nödläge för att svenskarna skulle ta sig omaket att köra med något annat än olja i bilarna. Men när freden kom fortsatte allting snart som vanligt igen och de som förespråkade motorsprit kämpade i motvind från femtiotalet och framåt.

Ingen säger det högt, men ser i vi bakspegeln hade vi människor rent teoretiskt sett kunnat använda motorsprit sedan mitten av femtiotalet och vi hade kunnat flyga mycket mindre. De höga utsläppen av koldioxid i atmosfären är ett aktivt val som är baserat på vår fordonsflotta, vårt flyg, vårt fossila jordbruk, våra raffinadierier och våra stålbruk.

Men trots den radikala industrialiseringen och teknologiseringen har människor inte fått det bättre. Vissa står utanför arbetsmarknaden och andra jobbar och stressar ihjäl sig. En aspekt i det hela att under hela vågen av tekniska och ekonomiska framsteg har människorna bara blivit fler och fler. Romarriket anses ha haft 50 miljoner människor under sin peak. Vår globala kultur har passerat 7.5 miljarder. Den större delen av jordens invånare vill anamma en västerländsk livsstil med hög konsumtion av olja, ovanliga metaller och fosfor. Eftersom vi hela matas med ”den gröna vågens” framsteg och människor tävlar om att berätta hur hjärtegoda och etiska de är får många av oss en felaktig uppfattning om vart vi är på väg.

Nyliberala media fokuserar på toppen av den ekonomiska pyramiden och läxar pedagogiskt upp oss att stress och dålig ekonomi beror på individuella val och en felaktig livsinställning. Har vi bara rätt inställning ”a growth mindset” kan vi fortsätta förbruka jordens fossila bränslelager. Alla människor blir vinnare. Alla människor kan konsumera så mycket de vill. Alla människor kan kanske inte vara evigt unga och vackra längre, där har reklamen tänkt om. Men de kan vara naturliga, tatuerade vinnare för den gröna vågen har gjort att oljan kommer att räcka i evigheter.

Oljan måste räcka i evigheter. Annars kan vi ju inte fortsätta att konsumera som vi ”alltid” har gjort!

Det kan inte vara så att vi människor, våra fantastiska kändisar och vår underbara elitidrottsindustri har problem. Om vi håller för ögonen, tar en proteindrink och pillar lite med vår smartphone försvinner säkert problemet. Ingen annan generation än vår får ju så många likes!

De goda företagen och de goda fonderna som bara investerar i ”etiska” företag till trots: vi kan inte utesluta att vårt nuvarande samhälle och ekologi går mot en ekologisk kollaps. En kollaps som till stora delar orsakas av att de goda ”klimatsmarta” företagen och de goda ”klimatsmarta” människorna. För kanske är våra goda och ”klimatsmarta” kultur inte fullt så god och klimatsmart som den utger sig för att vara.

2013 föste vår klimatsmarta kultur koldioxidhalten upp över 400 PPM

2019 skedde en rekordökning av koldioxidhalten med 2.75 PPM och observatoriet i Mauna Key tvingades konstatera att vi nått över 411 PPM.

IPCC har satt gränsen vid 450 PPM. Den halten får inte överskridas förrän om 80 år, 2100.

Men om vi räknar med 2,75 PPM per år hamnar vi på 631 PPM och inte 450 PPM år 2100. Med nuvarande takt överskrider vi gränsen 450 PPM redan år 2035, 65 år för tidigt för att jorden ska klara sig.

Har vi råd att ignorera de gröna miljövänliga alternativen? Enligt de nuvarande nyliberala doktrinerna är svaret ett rungande ja. Det är den osynliga handen som ska styra och den fria konkurrensen. Det är därför oljebolagen fortsätter att tjäna pengar år från år medan företagen med de mer miljövänliga alternativen uppvisar sämre siffror.

Vad än våra nyliberala ekonomer säger går det inte att konkurrera med oljan och oljebolagen.

Särskilt inte eftersom oljebolagen och oljekonsumenterna kan skita ned hur mycket de vill utan att betala för det. Det är ”vi alla människor tillsammans” – flummiga eller ej – som ska betala för det oljebolagen och de globala företagen ställer till med.

Det uttalande som en bekant till mig konstaterade i samband med att vi diskuterade den här bloggen löd ungefär så här: Människor vill ha ett facistiskt samhälle och de kommer att få det.

Applicerar vi det på det globala samhället får vi en värld där vi människor villigt låter oljebolagen, stålbolagen och flygbolagen tjäna pengar på att de förstör klimatet. Vi ifrågasätter inte rika oljebaroner eller fossila profitörer. Vi låter allting ske. Vi låter oljefacister förstöra vår planet utan att konfrontera dem. Vi visar ytterst lite empati med varandra, klarar inte av att samarbeta och resultatet visar sig i atmosfären: Koldioxidhalten ökar i rekordfart.

Vill dagens människor att vi ska förstöra planeten? Nej, jag tror ju egentligen inte att människan vill ha ett facistiskt, oljefacistiskt eller miljöfacistiskt samhälle. Jag finner kanske termer som oljenazister, stålnazister, industrinazister och befolkningsökningsnazister som mer talande. Men vill människan verkligen ha det så? Eller låter de nyliberala olje-kramare styra av ren okunnighet och apati?

SAS är ett av de flygbolag som ska börja med biogas som flygbränsle. 2016-2018 använde SAS 100 ton biobränsle per år.

Svenska Sekab har som mål att tillverka 84.000 ton etanol per år. (Ny Teknik, 18 Nov 2020)

Lojalitet inom socialdemokratin

I allt fler kretsar talar man om mänsklighetens kultur och upplevelser som hologram. Den som har läst folklivsforskning vet att samma sagor och myter finns i flera olika former. Det problematiseras sällan, men flera sagor är snarlika oavsett om de samlades in av engelsmän eller av Bröderna Grimm. När det gäller de undergångsprofeter som rörde sig i Palestina (Östra Medelhavet) kring vår tideräknings början var Jesus bara en av flera. Titeln Guds son användes inte enbart av Jesus Kristus utan även av Augustus och Nero.

Det är därför berättelser om mellanchefer i hemtjänsten som använder könsord och är ”tuffa” mot sin personal inte är ovanliga. Jag har fått en sammanställning av vad en planerare i hemtjänsten kallat sina anställda och det är en lång rad av könsord och invektiv som använts. Vilket förmodligen högre chefer inom HR och fackombud inom Vision är tämligen medvetna om, men de skyddar ändå sitt och de sina. Vilket går ut över baspersonalen.

Det jag ska berätta nu är en vinkling av en historia som jag har hört flera gånger i olika skepnader. Planeraren från i det här fallet hade kommit undan (som så många andra planerare) med nästan vad som helst.

Vision skyddar helhjärtat sina mellanchefer inom omsorgen, långt mer engagerat än vad Kommunal skyddar sina medlemmar.

Min källa uppger att planeraren från Vision i några sammanhang berättat att hon lämnat socialdemokraterna. Det här förekom vid minst ett tillfälle då andra administratörer från Vision var närvarande. Även ett skyddsombud från Kommunal hörde att planeraren lämnat socialdemokratin.

Min källa rapporterar om den obehaglig stämningen som uppstod när det kom fram att mellanchefen inte längre var lojal socialdemokratin.

Källan nämner att ryktet om att mellanchefern inte längre var socialdemokrat kan ha spritt sig som ringar på vattnet.

Märk väl att mellanchefen inte sa vilket parti hon skulle rösta på . Hon kanske inte ens medlem i socialdemokraterna. Hon deklarerade bara högljutt att hon lämnat partiet. Att hon inte längre skulle rösta på socialdemokraterna. Enligt min källa var personen så uppfylld av sig själv att hon inte märkte omgivningens reaktioner och inte heller lade någon större vikt vid vilka som faktiskt hörde henne.

Visserligen är det inte längre obligatoriskt att rösta på socialdemokraterna bland unga undersköterskor. Men skulle det komma fram att du sympatiserar med Sverigedemokraterna kan du bli av med medlemsskap, A-kassa – och till och med din fasta anställning.

När det gäller den här planeraren som högt deklarerade att hon lämnat socialdemokraterna bakom sig gick det illa.

Min källa har hållit mig underlättad länge av vad planeraren hållit på med. Det är många fula ord riktade mot baspersonalen, men när hon högt och tydligt deklarerade att hon slutat rösta på socialdemokraterna var det början på slutet.

Det finns de som säger att när du jobbar i en verksamhet dominerad av socialdemokrater är det som att ”hoppa fallskärm utan fallskärm” om du är tar avstånd från socialdemokratin och den socialdemokratiska maktmaskinen.

Av vad jag kan sluta mig till har klagomålen mot den här personen förekommit i många år. Men hon har alltid klarat sig då hon ansetts som lojal mot partiet.

Så kommer den dagen då hon i övermod deklarerar att hon tröttnat på partiet inför andra som helt säkert förblivit lojala mot partiet. Personer som förmodligen skyddat henne flera gånger när ryktena om hennes dåliga bemötande av baspersonalen kommit på tal.

Resultatet blev skyndsamt en repris av drevet mot Ann-Sofie ”Soffan” Hermansson.

Synkront med ”erkännandet” av att hon inte längre var socialdemokrat uppkommer en våg av arbetsskador där en framstående makthavare med starka rötter till socialdemokratin inte tvekar med att driva på för att maximera antalet anmälningar mot henne.

Händelsen kan utan bekymmer liknas vid avsättningen av Ann-Sofie Hermansson.

Lena Mellin menade in sin krönika att det var SAP:s minskning från 36% 2006 till 20.5% som låg bakom Soffans fall. Ann-Sofie Hermansson blev avsatt av sina egna partikamrater på grund av sämre opinionssiffror. Hon hade svikit partiet. Allt annat var svepskäl.

När jag går igenom anteckningarna av det som inträffat på arbetsplatsen där min källa jobbar går det lätt att se parallellen. Precis som i Soffan Hermanssons fall var det dolda makthavare inom socialdemomkratin som fällde avgörandet. I båda fallen var det en av ”vännerna” inom rörelsen som drev på och fällde avgörandet. I Ann-Sofi Hermanssons fall var det Anna Johansson.

När du inte längre är användbar eller inte längre anses lojal mot partiet kan dina dagar vara räknade.

Min bedömningen är att om du är personal inom inom vården och socialtjänsten har du anledning att känna såväl oro som rädsla om du inte är lojal partiet. Det finns ingen anledningen att ”skylta med” att du lämnat socialdemokratin om du nu har gjort det. För inbitna socialdemokrater är det ett stort svek att lämna partiet.

Är du medlem i Kommunal är det ett sakligt skäl för att bli utesluten som medlem ur såväl facket som A-kassan om du sympatiserar med Sverigedemokraterna. Att sympatisera med SD kan kosta en vanlig undersköterska både jobbet och A-kassan.

Mycket få personer vet hur många och långa tentakler SAP har. Som undersköterska har du all rätt i världen att känna ”gåshud” om du dristar dig att kritisera partiet. De personer som inte är eller ”inte tycks vara” lojala socialdemokratin kan få mycket svårt att erhålla stöd från Kommunal även om du betalat medlemsavgiften hela ditt yrkesliv.

Socialdemokratins nedgång och Sverigedemokraternas uppgång leder till att LO ser om sitt hus. Den som avslöjas att sympatisera med SD riskerar en hårdhudad behandling.

För den rättrogne socialdemokraten är Elisabet Lann och hennes blå soldater ett hot mot arbetarrörelsen. Det var naturligt att sossestyrda Arbetsmiljöverket skulle passa på att fälla Elisabeth Lann när de fick chansen. Samma fällning kunde omöjligen ha drabbat Daniel Bernmar, eftersom V står högre i kurs tack vare lång och trogen tjänst.

Håkan Boström och Karin Pihl må ha sina åsikter i GP. Csaba Bene Perlenberg må skriva i Expressen och GT. Men i de statliga verken härskar socialdemokratin och får de chansen att brännmärka borgare som Elisabet Lann – ja då kanske de tar den chansen. Vilket inte innebär att de gör något bättre för personalen.

Tvärtom. Att Göteborgs stad får böta 800.000 kr med Elisabet Lann i topp innebär inte att personalen får det bättre. (GP, Fred 13 Nov 2020)

Arbetsmiljön blir inte bättre för att staden betalar ett vite till Kommunal. Syftet med Arbetsmiljöns vite är inte att göra det bättre för personalen.

Det är enbart en politisk markering. I Sverige är det socialdemokraten Lena Hallengren inte kristdemokraten Elisabet Lann. Och om om ni undersköterskor släpper fram Kd till makten kan ni räkna med dubbelbestraffning.

Att Elisabeth Lann har en magisterexamen i freds- och utvecklingsstudier från Jerusalem är knappast en merit för ett parti som engagerar sig i Palestina och tar avstånd från Israel så ofta det går.

Det kan snarare vara ett rött skynke och ett skäl i sig att straffa ut Elisabet Lann.

Att socialdemokraterna underskattar israelisk högteknologi, israelisk forskning och israeliska läkemedel – ja det är en annan historia.

Kommunal och Arbetsmiljöverket har den socialdemokratiska maktapparten på sin sida och på den biter inga magisterexamina från Jerusalem.

Striden mellan hemtjänstpersonalen och de dåliga arbetsvillkoren lär fortgå.

Kriget mot arbetarklassen

Kriget mot arbetarklassen – kriget mot vården – kriget mot Kommunals medlemmar

Min kontakt inom hemtjänsten har fixat papper med detaljer på avtalet som de fick från SKR tillsammans med en del kommentarer om reaktionerna.

Till och med mellancheferna och administratörerna inom organisationen är chockade av hur dåligt det blev.

Pengarna undersköterskorna skulle fått i maj, juni, juli, augusti, september, oktober och november brinner inne.

Man kan nästan kalla det hela bedrägeri. Man blandar bort korten för att få det att framstå som mer än vad det är. Man är otydlig, diffus och gör allt man kan för att låta avtalet att framstå långt bättre än vad det verkligen är.

Papperet jag fått innehåller bekräftar bilden av undanflykter och halvsanningar. SKR:s förhandlare har mage att blåsa personer som slitit ut sig under pandemin. Bilderna av två hånleende ”diplomater” är ganska talanade. Ibland säger en bild verkligen mer än tusen ord! Arrogansen är så tydliga den kan vara.

Det är sorgligt att se hur SKR kan fortsätta att låta några av Sveriges absolut sämsta löner förbli lika dåliga.

Ibland undrar man hur Joseph Goebbels och Hermann Göring hade gjort för att lura massorna av idag? Men det är inte rättvist att jämföra SKR:s förhandlare med nazi-Tysklands hejdukar.

Men propaganda är likväl vad SKR sysslar med och kanske har de dragit med sig Tobias Baudin ned i fallet. Kommunals medlemmar har haft skitavtal efter skitavtal de senaste tjugo åren. De som jobbar inom vården sliter lika hårt, ofta hårdare, än övriga arbetare och ändå halkar de efter mer och mer.

Kommunals medlemmar är och förblir längst ned i pyramiden i landet Sverige. Det är diskutabelt om de har de sämsta arbetena, men de har förmodligen några av de mest psykiskt påfrestande. Något som inte beaktas i lönerna.

Avtalet visar i all sin enkelhet att det svenska samhället tagit ännu ett steg mot större klyftor och orättvisor. Fortsätter det på den här vägen banar vi vägen för en brun våg av maktfullkomlighet. För varje steg mot större orättvisor och orättfärdighet blir samhället mörkare.

SKR har tagit Sverige ett steg närmare Nazi-Sverige.

Och det finns fler tecken som tyder på att nazi-trenden är här för att stanna.

Att avskaffa den kommunala hemtjänsten i Huddinge och tvinga fram privata alternativ som är spärrade av Inspektionen för Vård och Omsorg, ja det är tjugotals politik som luktar lika mycket 1920 som 2020.

Att vara en lättlurad undersköterska är inte någon merit. Men det finns vissa tecken på att undersköterskorna tröttnat på att bli sparkade på.

På min kontakts arbetplats vill de anställda att Kommunal byter ut Tobias Baudin. För dem är det nya avtalet tack och adjö, försvinn för Tobias Baudin. Men min kontaktperson tar personligen avstånd från den typen av missnöjesyttringar.

– Det är inte Baudin som är problemet.

– Vilket är problemet då, frågar jag.

– Det är empatin i samhället som saknas, blir svaret.

Därmed låter jag det vara. Det finns fler chanser, men dagens politik är en kompromiss mellan socialisterna i Socialdemokraterna och nationalisterna i Sverigedemokraterna. Den kombinatoinen av socialism och nationalism är kusligt lik nationalsocialismen och det är bara 75 år sedan nazisterna förlorade makten i Tyskland.

Kommer det goda att segra? Man kan alltid hoppas, men då krävs det att toppen av pyramiden skakas om.

Internationell Oreda

Carl Bildt kom 2019 ut med en ny bok på Albert Bonniers förlag. Jag har fått tag i den andra utgåvan med förord från Juli 2020. På baksidan är frågeställningen om vi lyckas bevara freden. Bläddrar man i boken är det idel höga namn som förekommer:

Deng Xiaoping, Påven Johannes Paulus, Nikita Chrusjtjov, Fidel Castro, Kennedy, Putin, Gorbatjov, Donald Trump…

Geografiska områden som kommer upp är Geneve, Moskva, Bosnien, Ukraina, Hong Kong, Kreml, Luxemburg, Makedonien, Kiev, Washington, Teheran, Albanien, Tyskland, USA, Minsk, Kina, Georgien…

Bildts kapitel innefattar megatrender, från det fossila till det digitala, identitetspolitiken, den falnade multilaterismen och Europa.

Bildts tidigare böcker har gått i Europas tecken, såväl den första från 1991 som den från 2003 som hette Uppdrag Europa.

Jag fick boken av en person som ”inte kunde tåla Bildt” och därför ville bli av med den. Han betraktade ”Den nya oredans tid” som en tegelsten.

Boken är tråkig och tung som bly. Men den kan tjäna som en introduktion till hur världen ser ut. DN kallar Carl Bildt ”en ödmjuk kosmopolit”.

Själv är jag tveksam till om den nya generationen har så mycket till övers för det internationella samarbete som Bildt sägs förespråka. Samarbete för vilka? Samarbete på vems villkor? Samarbete till vilket pris?

Sverige och Nederländerna betalar dyra avgifter till EU och deras folk lär liksom britterna tröttna på det. Om Sverige, Danmark, Finland och Nederländerna lämnar EU blir knappast Tyskland heller kvar. Då står Merovingianerna med ett urholkat parlament nere i Strassburg.

Det är Östeuropa och Portugal som får pengar i Europa medan de traditionella västländerna som betalar. Vilket kommer att förändra dynamiken i Europa och skapa missnöjespartier. I Sachsen och Hessen plockade Alternativ för Tyskland 10% av rösterna 2014. Euroskepticismen lär inte ha bedarrat efter Brexit och rekordhöga avgifter för svenskar och holländare.

2017 fick AfD (Alternativ för Tyskland) 94 mandat i Bundestag.

Carl Bildt undviker kategoriskt inrikespolitiken och det stora missnöje som finns i hans eurofila och globalistiska verklighetsbild. Vad innebär ”internationell fred” i länder med lågintensiva inbördeskrig, nedmonterad välfärd, skenande klassklyftor och islamisering?

Att montera ned Försäkringskassan och avveckla allt stöd till sjukdomar som överstiger 9 dagar per år är ett absurt resultat för att ”bevara freden”. Särskilt som den ”bevarade freden” uppenbarligen även gynnar tech-jättar. Det IT-under som Carl Bildt talat sig varm för har inte inneburit några dynamiska effekter för ekonomin utan ett tech-oligopol: Apple, Microsoft, Amazon och Google dominerar totalt, Paypal äger de finansiella lösningarna och sedan finns ett fåtal andra aktörer. I princip har vi inte mycket av den fria konkurrens

En sök motor: Google

Två typer av smartphones: Iphone och Android

En plattform för sociala interaktioner: Facebook

En plattform för e-handel: Amazon

En plattform för betallösningar: Paypal

Ett företag för grafikkort: NVDIA

I Göteborgsposten var det Karin Pihl som röt till mot sossarnas fjäsk för de stora tech-jättarna. IT-ministern Mikael Dambergs sägs vilja ta ”selfies” med Jeff Bezos; i vart fall avslöjade Aftonbladet 19 aug 2020 hur IT-ministern Damberg agerat på ett sätt som sticker i ögonen i sina kontakter med den multinationella jätten.

Karin Pihl skrev i GP samma dag 19 augusti hur svenska folket betalat 140 miljoner till Facebook. Facebook hade då 56 anställda i Sverige varav de flesta var sådana som flyttat med företaget från USA.

Bilden av ett maktfullkomligt SAP som tillsammans med Mp och C tar pengar från fattiga svenskar och ger till rika amerikaner framstår tydligt nog…

Det här maktspelet från SAP kunde lika gärna skett via Moderaterna. 140 miljoner hade räckt att betala ut sjukbidrag till bortåt 500 långtidssjukskrivna. 500 personer som istället fick avslag då pengarna gått till Facebook. Lite märklig form av socialism då Mark Zuckerberg är god för ungefär 102 miljarder dollar, över 865 miljarder svenska kronor.

Grattis.

Socialdemokratins svek

Socialdemokratisk nyliberalism har tagit över.

Vi går mot vinter. Löven faller från träden. Löfven faller från makten vid nästa val. Men kan LO och socialdemokraterna verkligen säga att de skyddar arbetarklassen längre?
Det finns flera saker som kommit upp till ytan och avslöjat sig denna hösten.
Men för mig är nog den avgörande faktorn de arbetsskador, den psykiska och fysiska misshandel som många av Kommunals och LO:s medlemmar drabbats av.
Det framstår ett mönster som inte är något annat än ett monumentalt svek av arbetarrörelsens toppar. Något jag förmodligen kommer att återkomma till många gånger framöver.

För många människor i arbetarörelsen är alldeles för lojala moderpartiet och kanske inte ser vad detta moderparti egentligen är kapabelt till. De är alldeles för många om att ge socialdemokratin ursäkter, urskuldanden och förlåtelse för den politik som partiet faktiskt genomför.

Det må vara hänt att Socialdemokratin samarbetar med green-washing-partiet Miljöpartiet och deras bristande ekonomiska verklighetsuppfattning. Men de samarbetar dessutom med två stycken direkt nyliberala partier och GENOMFÖR deras nyliberala politik.

Resultatet är en försämring av arbetsförmedlingen och nedmonteringen av Försäkringskassan. Resultatet är en försämring av arbetarklassens villkor.

Det allra mest beklämmande exemplet är hur de personer som jobbat i vården under Covid-19 och blivit drabbade av pandemin inte får ut sin sjukersättning. Det framstår allt tydligare att det här är regel snarare än undantag i ”det nya Sverige” och ursäkten är att idén kommer från Moderaterna. Men vilket parti är det som genomfört idén?

Det går inte att skylla på C och L vare sig för änglarna i Mp eller änglarna ni S. S och Mp har lika stort ansvar för nedmonteringen av skyddsnätet som de två liberala partierna. S som största parti har ett STÖRRE ansvar än de tre småpartierna.

Det här sveket förstår inte väljarna. Det är knappt jag själv förstått det. Men det är så det är! Samtidigt som S fjäskat för stora multinationella tech-jättar och mullan i Iran har de svikit sitt eget folk inklusive alla de som flytt eller invandrat för att få tryggare liv.
Om tio-tjugo år kommer det stå mycket klarare än det varit så här och konsekvenserna för moderpartiet kan bli allvarliga.

Vad händer när arbetarklassen ser igenom sveket?

Om 10 år går det under 20%
Om 25 år går det under 10%

Varför ska arbetarklassen rösta på ett parti som inte längre bryr sig om arbetarklassen? Vad har socialdemokratin för existensberättigande om det är ett nyliberalt parti i mängden?

24 februari 2019 kom beslutet att Kommunal, det största inom LO, inte längre ska betala 2 miljoner per år till moderpartiet. Lena Mellin jämförde det med en krigsförklaring. 7 Sept 2020 menade Tobias Baudin att LAS-utredningen var en krigsförklaring.

Så då är kriget mellan S och LO igång då?

26 Oktober skriver Hans Bülow i lilla Sydöstran att Tobias Baudin har rätt när han hävdar att S inte kan skita i LO. Men Metall går sin egen väg kanske för att Metall är det LO-förbund som gynnats av Stefan statsministern varenda dag och varenda minut. Inget annat fack än Metall har dragit så gynnsamma avtal år ut och år in. De har bokstavligen sopat banan med Kommunal och visat vad det är som är viktigt i vår tid:

Metall, industri och maskiner inte människor vård och omsorg.

Jobbar du med maskiner ska du ha minst 10.000 mer i månaden än en person som jobbar med människor. Helst 20.000 mer i månaden. Det är maskinsamhällets syn på rättvisa. Det är socialdemokratins syn på rättvisa.

I själva verket skulle de som jobbar inom industrin mycket väl kunna *sänka* sina löner för att stärka konkurrenskraften och låta kvinnorna inom vården få en del av kakan. Men i vårt samhälle misshandlas vårdens personal av industrins pampar.

Socialdemokratins svek av Kommunals medlemmar kommer att innebära att vårdpersonalen byter till V eller SD eller ännu radikalare alternativ.

Följande länk kanske kan ge en försmak om vad de mer radikala delarna av Kommunal och LO är på väg.

https://www.marxist.se/om-oss

Vi lär få se ytterligare radikalisering framöver – framförallt tror jag lågavlönade LO-medlemmar kommer att gå till vänster om vänstern och till höger om högern. Förutom V och SD finns det partier som Rättvisepartiet Socialisterna, AFS, Kommunistiska partiet, Medborgerlig samling och extrema miljöpariter som Vändpunkt.

Sveriges inrikespolitik framstår som allt mer splittrat, samtidigt blöder Sverige årligen pengar till techjättar, EU, FN och så vidare.

Läget är svårt. Nyliberalismen är förmodligen det *sista* Sverige behöver, men all nyliberalism kan inte skyllas på Annie Lööf och George Sourous. Stefan Löfvén och Lena Hallengren har också anammat nyliberalismen. Indirekt kan även Karl-Petter Thorwaldsson och Susanna Gideonsson sägas vara nyliberaler. Karl-Petter gömmer sig bakom sin småländska dialekt och Gideonsson bakom sin norrländska dialekt, men deras eftergifter till en nyliberal, teknokratisk maskinordning där sjuka människor har färre rättigheter än både kycklingar och maskiner blir allt tydligare.

Dagens gröna rörelse vill avskaffa plågsamma djurförsök, men de plågsamma människoförsöken blir allt värre.

Betala svensk, betala invandrare

EU-avgiften är dyr, men den ska räcka till mycket.

Tidigare var den 35-36 miljarder, men nu har den ökat till 45 miljarder.

Svenskarna och invandrarna betalar till:

I korthet…

Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, EU-Domstolen, Europeiska centralbanken, Europeiska revisionsrätten, Europeiska utrikestjänsten, Europeiska och sociala kommittén, Europeiska regionkommittén , Europeiska investeringsbanken, Europeiska ombudsmannen, Europeiska tillsynsmannen, Europeiska dataskyddstyrelsen, Interinstitutionella organ, Europeiska investeringsfonden, Europeiska Datatillsynsmannen, Publikationsbyrån, EU:s rekryteringsbyrå, Europeiska förvaltningsskolan samt ”en rad specialiserade byråer och decentraliserade organ som sköter vissa tekniska vetenskapliga eller administrativa uppgifter” Källa: Europa.eu

Har du någonsin haft nytta av alla dessa kluster?

Är det fler än jag som tycker den här långa listan låter fullständigt absurd?

Dessa kluster finns där för att annars ”går Europa under i krig”. Som enskild medborgare förväntas hela tiden överstaten komma främst. Men att de här instutitionerna i första hand är till för sig själva är ganska uppenbart. EU:s instutitioner är finansierade med andra människors hårda arbete och slit. De har mycket lite med solidaritet, medkänsla och välvilja för folket att göra. Det primära är att ge en utvald elit lyx och rikedom finansierad med skatter och avgifter.

Sista oktober

Lördagsterapi

Börsen är ett jobbigt djur. Allting rör sig upp och ned med index. När något trotsar nedgång eller uppgång är det ofta tecken på styrka respektive svaghet, men också på förhoppningar som sedan kanske grusas.

Ser man långsiktigt på en del bolag och på den ekonomiska tillväxten och lyssnar på lite mer positiva experter är stabila företag med hög utdelning faktiskt ganska attraktiva och trygga placeringar. Vissa letar 100-baggers på smålistorna, men om du hittar en 10-dubblare gör den underverk i portföljen den med. Men tidigare inköpare av Amazon och Microsoft – ja då snackar vi 100-baggers definitivt. Man ska inte glömma att det går att vinna stort på börsen. Idag tror folk vinnarna finns inom fintech och alternativa energier.

Att pengarna finns på börsen är något jag ofta hör från besvikna vänsterradikaler och emellanåt kommer det in en artikel om någon kommunistisk klippare som skapat rättvisa med smarta investeringar.

Och då var vi framme vid lördagsterapin. Ibland när man pratar med någon väcks minnen till liv på ett icke linjärt och logiskt sätt. Idag på morgonen dök det upp lite minnen från historier jag läst om ryska fångläger och överlevare av koncentrationsläger när jag gick i högstadiet. Det som chockade mig primärt för att fatta saken kort är att vad jag kan förstå jobbar personalen i dagens hemtjänst långt mycket hårdare än någon av de historier jag hört om överlevare av ryska fångläger och tyska koncentrationsläger. Det är bara min personliga upplevelse och inte en absolut sanning på något sätt.

Men hemtjänsten går ju varje dag till min granne och jag har även andra kontakter inom vården samt läser insändarna om hur personalen på Sahlgrenska blir ”bombmat” eller ”kanonmat”. Och SVT skriver rent ut att Kommunalarna ”jobbat häcken av sig” för ett retroaktivt lönelyft. De har hyllat som stjärnor och hjältar under hela pandemin och nu ser det ut att bli ett par hundralappar som tack för hjälpen. Såklart att alla mazarinätande administratörer får mer: De hade ju mer från början. Och så måste vi unna oss lyxen med högavlönade piloter.

Det som närmast slår mig är berättelsen om den unga asiatiska tjejen som jobbade 7-22 flera gånger i veckan (något man inte gjorde vare sig i ryska fångläger eller i tyska koncentrationsläger). Visserligen fick hon bra betalt, men hennes historia slutade med att hon skickades hem med ambulans och kom tillbaka med glasögon. Det hårda arbetet hade skadat hennes syncenter. Att googla upp alla psykosomatiska hjärnskador som dyker upp på grund av hårda arbetsvillkor är ingen höjdare.

Problemen är så många och allvarliga att man till och med kan förstå att det inte är så lätt att vara skyddsombud längre. Psykisk tortyr och misshandel är legitim och psykoterapeuter tjänar bra med pengar på att ta hand om arbetsmarknadens offer.
Det är mer lönsamt med KBT och fake-Corporate Social Responsibility än att jobba med arbetsmiljöfrågor. CSR är primärt ett sätt för säkerhetsföretag att tjäna pengar på ingenting. Det finns gott om stora företag som ”tvättar” misshandeln av sin personal med att ”ta ansvar” genom att skicka sin sönderstressade personal för att se på dagens version av bläckplumpar.

Om du suger ut en människas arbetskraft i tjugo år är kostnaden för fem stycken bläckplumpstest överkomlig. Speciellt om det innebär att du tagit ditt sociala ansvar genom att dumpa dina arbetsmiljöproblem i psykologins soptunna.

En annan sak som kom fram i mina efterforskningar som var alla de ”dolda” arbetsskador ofta direkt och intimt förnkippade med psykiskt påfrestande arbeten inom välfärden där vävnader i hjärnan skadats av långvarig stress. Och som vanligt distanserar sig PK-media från tortyren av välfärdspersonalen med att klämma till med ja, ja, ja, de får väl PTSD, och så blir det lite frukost-TV om Försäkringaskassan.

Så många som är utmattade och sjuka…

Det är tråkigt det som pågår!

Men, men, det finns alltid ljusglimtar och hoppet är det sista som överger människan. Tro kan försätta berg. Kärleken anses vara det starkaste.

Alla människor eftersträvar ett bättre liv. Man måste skaka av sig negativa energier med jämna mellanrum och se framåt och fortsätta sin strävan.