Lundberg och marknadshyrorna

När det gäller Hyresgästföreningen i Göteborg och deras sammankoppling med Rättvisepartiet Socialisterna i form av Kristofer Lundberg är frågan för komplex för att hitta enkla svar. Kristofer Lundbergs engagemang för socialismen i Angered gjorde honom kontroversiell. Inte minst eftersom på grund av hans anställning på partiets tidning Offensiv.Vid sidan av fallet Kristofer Lundberg och HyresgästföreningenFortsätt läsa ”Lundberg och marknadshyrorna”

Kommunal och krafttagen

Det har nu gått över ett år sedan Kommunal gick ut i Dagens Samhälle med en debattartikel om den höga arbetsbelastningen, det höga tempot och tidspressen inom den svenska hemtjänsten. Skribenten bakom debattartikeln som publicerades den 28 februari 2019 var Malin Ragnegård avdelningsordförare för Kommunal Bergslagen. Ett år senare har Covid-19 avslöjat hyckleriet i denFortsätt läsa ”Kommunal och krafttagen”

New Public Management

Elisabeth Lann har medgivit att Kd övervärderat nyliberala styrningen och kanske är vagt medveten om att nyliberalismen primärt gynnat SD och de fyras gäng. Lanns bakgrund med studier i Jerusalem är viktig då högerextremisterna använder Israel för att värva medlemmar. Problemet med SD är inte primärt deras politiker utan deras svans som underminerar fria medier.Fortsätt läsa ”New Public Management”

Attraktiv Hemtjänst

Den elfte Mars går Elisabeth Lann ut med en debattartikel i GT. Där slår hon fast att hemtjänsten är ”en av välfärdens viktigaste uppdrag” och medger att hemtjänsten i Göteborg under många år kämpat med problem i arbetsmiljön, kvaliteten och nöjdheten. Lann vill sätta till ett stimulanspaket som bland annat ska rikta kompetenshöjande insatser tillFortsätt läsa ”Attraktiv Hemtjänst”

Framtidens hemtjänst i Västra Frölunda

Vid sidan av högre makter, änglar och troner finns det flera sekulära faktorer som påverkar framtidens hemtjänst i Göteborg och Västra Frölunda. I vilken grad hemtjänsten i Västra Frölunda kan uppnå en hög kvalitet och innebära en god arbetsmiljö för personalen hänger bland annat på hur politikerna hanterar LOV – Lagen om Valfrihet, datorsystemet PluGoFortsätt läsa ”Framtidens hemtjänst i Västra Frölunda”