Ungsvenskarna och ignoransen

När det gäller anti-demokratiska ageranden finns det många som med rätta tycker att det mest anti-demokratiska partiet i Sverige idag är SD. Deras ungdomsförbund är utan tvekan anti-demokratiskt och arbetar aktivt med att göra skillnad på människor och människor. Det sägs inte rent ut, men DNA och etnicitet väger tyngre för ungsvenskarna än innehållet iFortsätt läsa ”Ungsvenskarna och ignoransen”

Sverige, Världen och Kommunal

Alla makthavare blir förr eller senare före detta makthavare. Ofta är en skandal eller en miljökatastrof eller ett virus den utlösande faktorn. Covid-19 har fått människor att förstå att de faktiskt varken behöver fotbollsmatcher eller flygresor. Det är viktigare med krossade tomater, pasta och toalettpapper. Men egentligen var de här förnödenheterna viktigare redan innan Covid-19Fortsätt läsa ”Sverige, Världen och Kommunal”

Grafitti mot facism

En oberoende vänstergrupp har nu direkt eller indirekt stämplat Stockholms finansregionråd som facist. De har klottrat lite enkel grafitti på hennes hus. Detta stämplas som ”ett avskyvärt illdåd”. Det är inte det att vi förstör Amazonas, Bangladesh och Pakistan med koldioxiden från fossila bränslen Moderaterna upprör sig över. Inte heller djurhanteringen, världssvälten eller klassklyftorna. UtanFortsätt läsa ”Grafitti mot facism”

SD är fel väg

Jag tror inte på SD:s ideologi. Det är helt andra saker som borde stå på agendan på 2000-talet: Mänskliga rättigheter, djurrätt, miljöfrågor, arbetsmiljö, förkortad arbetstid, rättvis fördelning av arbetstid och resurser, arbete mot stress och reducering av multinationella företags rätt att plundra jordklotets resurser.EU borde satsa på ovanstående frågor. Omsorg och miljö är viktigare änFortsätt läsa ”SD är fel väg”

Risker med SD

De senaste veckorna har jag gått igenom ett stort antal böcker och analyser om SverigeDemokraterna. Det tycks som att alla har åsikter om detta parti, men jag ger inte särskilt mycket för någon av dessa analyser. Att kategorisera SD i en enskild -ism är något av en icke-verksamhet. Trovärdigheten i analyserna om SD håller jagFortsätt läsa ”Risker med SD”

Lundberg och marknadshyrorna

När det gäller Hyresgästföreningen i Göteborg och deras sammankoppling med Rättvisepartiet Socialisterna i form av Kristofer Lundberg är frågan för komplex för att hitta enkla svar. Kristofer Lundbergs engagemang för socialismen i Angered gjorde honom kontroversiell. Inte minst eftersom på grund av hans anställning på partiets tidning Offensiv.Vid sidan av fallet Kristofer Lundberg och HyresgästföreningenFortsätt läsa ”Lundberg och marknadshyrorna”

Kommunal och krafttagen

Det har nu gått över ett år sedan Kommunal gick ut i Dagens Samhälle med en debattartikel om den höga arbetsbelastningen, det höga tempot och tidspressen inom den svenska hemtjänsten. Skribenten bakom debattartikeln som publicerades den 28 februari 2019 var Malin Ragnegård avdelningsordförare för Kommunal Bergslagen. Ett år senare har Covid-19 avslöjat hyckleriet i denFortsätt läsa ”Kommunal och krafttagen”

New Public Management

Elisabeth Lann har medgivit att Kd övervärderat nyliberala styrningen och kanske är vagt medveten om att nyliberalismen primärt gynnat SD och de fyras gäng. Lanns bakgrund med studier i Jerusalem är viktig då högerextremisterna använder Israel för att värva medlemmar. Problemet med SD är inte primärt deras politiker utan deras svans som underminerar fria medier.Fortsätt läsa ”New Public Management”

Attraktiv Hemtjänst

Den elfte Mars går Elisabeth Lann ut med en debattartikel i GT. Där slår hon fast att hemtjänsten är ”en av välfärdens viktigaste uppdrag” och medger att hemtjänsten i Göteborg under många år kämpat med problem i arbetsmiljön, kvaliteten och nöjdheten. Lann vill sätta till ett stimulanspaket som bland annat ska rikta kompetenshöjande insatser tillFortsätt läsa ”Attraktiv Hemtjänst”